Nowy rok i nowe przepisy. Istotne zmiany dla "małych" i "dużych" wspólnot.

Blog

 

O zarządzaniu i nie tylko...

Piątek, Styczeń 10, 2020, 06:05
I mamy nowy rok. Wszystkim naszym czytelnikom i przyjaciołom, oraz naszym klientom i mieszkańcom naszych wspólnot życzymy z tej okazji wszystkiego dobrego :)
Nowy rok przywitał wszystkich zarządców i wszystkie wspólnoty nowym prawem i zmienioną ustawą o własności lokali. Według mnie najistotniejszą zmianą jaką ustawodawca wprowadził jest zmiana podziału na wspólnoty małe i duże. Do tej pory wspólnoty które miały maksymalnie 7 wydzielonych lokali były zaliczane do tzw. "małych" wspólnot i działały w oparciu o kodeks cywilny. Od 1 stycznia 2020r. do małych wspólnot zalicza się tylko te, które mają tych lokali nie więcej niż 3. Oznacza to, że te wspólnoty, w których lokali jest od 4 do 7 od nowego roku stały się wspólnotami "dużymi" i obecnie działają w oparciu o ustawę o własności lokali.
Jakie są tego konsekwencje? Przede wszystkim, jeśli właściciele nie uzgodnią innego sposobu zarządu nieruchomością wspólną, to będą zobowiązani do wyboru zarządu (jednoosobowego lub kilkuosobowego). Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zmieni się również sposób podejmowania decyzji we wspólnocie. Decyzje w przedmiocie czynności zwykłego zarządu będzie podejmował samodzielnie zarząd lub wybrany zarządca.

Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna będzie uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.
Są to duże ułatwienia w funkcjonowaniu tych wspólnot, gdyż dotychczasowy sposób ich funkcjonowania i konieczność stosowania zapisów kodeksu cywilnego niejednokrotnie paraliżowała ich działalność. Ale żeby nie było tak pięknie są też mniej przyjemne konsekwencje nowelizacji ustawy, a są nimi nowe obowiązki takich wspólnot.
Zarząd albo zarządca będzie obowiązany prowadzić ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Ponadto zarząd albo zarządca będzie obowiązany dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy, składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności, zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Dodatkowo wspólnota będzie musiała uchwalić roczny plan gospodarczy zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu...Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe

...

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage